Bugün, 8 Mart 2021 Pazartesi
Aksaray nöbetçi eczaneleri

Aksaray 112 Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 62.30'u asılsız

 

 

İçişleri Bakanlığımızca yürütülen 112 Projesi (Tüm acil numaraların tek merkezde toplanması) kapsamında kurulan ve Valiliğe bağlı birim müdürlüklerinden olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü İlimizde 2013 yılında kurulmuş ve 2016 yılında ise tüm acil çağrı numaralar (110,112,122,155,156 ve 177) Merkeze entegre edilerek hizmetine devam etmektedir.

112 Acil Çağrı Merkezimize yıllar itibariyle gelen toplam çağrı sayısı ve gerekli gereksiz oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

YILLAR İTİBARİYLE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE GELEN TOPLAM ÇAĞRI SAYILARI

YIL

TOPLAM ÇAĞRI

GEREKLİ ÇAĞRI

YÜZDE (%)

GEREKSİZ ÇAĞRI

YÜZDE (%)

2015

649.811

75.287

11,67

574.524

88,41

2016

639.747

147.766

23,10

491.981

76,90

2017

626.461

187.730

29,96

438.761

70,04

2018

582.133

193.274

33,20

388.859

66,80

2019

516.787

194.379

37,61

322408

62,39

            Yukarıdaki istatistiklerden de görüldüğü üzere yıllara göre Kurumumuza gelen gerekli gereksiz çağrı sayıları ve yüzdelik dilimleri verilmiş olup, gereksiz çağrıların ise her geçen yıl daha da azaldığı görülmektedir. Ancak halen gereksiz çağrı oranında yeterli seviyede azalma olmadığı anlaşılmaktadır.

             2019 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların aktarılan birimlere göre dağılım ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

GELEN ÇAĞRILARIN AKTARILAN BİRİME GÖRE DAĞILIMI (01 Ocak-31 Aralık 2019)

BİRİM ADI

TOPLAM ÇAĞRI

BİRİME AKTARILAN ÇAĞRININ TOPLAM AKTARILAN ÇAĞRIYA ORANI  %

SAĞLIK

87.344

44,93

EMNİYET

83.720

43,07

JANDARMA

15.264

7,85

İTFAİYE

6.438

3,32

AFET ACİL

1.401

0,72

ORMAN YANGIN

212

0,11

TOPLAM

194.379

%100

 

           Tabloda da görüldüğü üzere Çağrı Merkezine gelen çağrıların büyük çoğunluğunun sırasıyla Sağlık ve Emniyet birimine geldiği anlaşılmaktadır.

           Çağrı Merkezine gelen gereksiz çağrıların her geçen gün azalarak devam ettiği; ancak halen toplam çağrı sayısında büyük bir orana sahip olduğu görülmektedir. Bu durum Çağrı Merkezi çalışanları ile ekiplerimize (Ambulans, Polis, İtfaiye vb.) zaman kaybettirmekte ve daha da önemlisi diğer tarafta acil yardıma ihtiyacı olan bir kişinin zamanında yardım alamamasına neden olmaktadır. Bütün acil çağrılarda ve en önemlisi insan hayatı açısından 1 dakikanın bile çok önemli olduğu kaza, ani hastalık, kriz vb. durumlarda gereksiz çağrılar büyük bir sorun olabilmektedir. Hatta bu çağrılar yüzünden bir insan hayatını kaybetmekte, bir suçlu kaçabilmekte, çıkan yangın sebebiyle bir vatandaşın evi yanmakta veya önemli bir ihbara zamanında müdahale edilememektedir.

           Bu nedenle, gerek can ve mal kayıpları gerekse zaman ve kaynak israfı yaşanmaması için vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı numarasına asılsız ihbarda bulunmamaları, çocukların ellerine bilinçsizce telefon verilmemesi, acil yardım hattının danışma veya bilgi almak amacıyla kullanılmaması gibi durumlar ile hattın hiçbir suretle gereksiz yere aranmaması hususunda hassasiyet göstermeleri,

            Ayrıca 112 Acil Çağrı hattının acil yardım talebi dışında her hangi bir sebeple gereksiz meşgul edildiği takdirde ise Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari yaptırım uygulanacağının bilinmesi rica olunur.

 

Kamuoyuna önemle duyurulur.