Bugün, 8 Aralık 2021 Çarşamba
Çarşamba 9.2 ° / 3.1 °
Perşembe 10.7 ° / 4 °
Cuma 13.2 ° / 4.2 °
Aksaray nöbetçi eczaneleri

Aksaray Barosu'ndan '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' açıklaması

Çocuk Hakları Sözleşmesi 32. Yılında!

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi 32. Yılında! Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 14 Eylül 1990 tarihinde imzalayıp taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuklara yönelik birçok hakkı bünyesinde barındırmakla birlikte bu hakların korunması için devletlere birçok görev ve yükümlülük getirmektedir. Her ne kadar ülke olarak bu sözleşmeye taraf olsak da ilgili hakların ihlali ile her geçen yıl daha fazla karşı karşıya kalmakta, çocuk haklarının korumasında ise geç ve yetersiz kalmaktayız. Sözleşmeyi etkin kılmak ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için son derece elzemdir. Çünkü bir fidan bir nefes; bir nefes bir dünyadır.

 İlgili maddelere değinecek olursak;

 Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz.

 Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır.

 Hiç kimse çocukların onurunu kıramaz, onları küçük düşüremez, özel hayatına karışamaz. Çocukların bu hakkı yasalarla korunur.

Hiç kimse, çocuklara karşı olan sorumluluklarını onlara zarar verecek şekilde kullanamaz. Devlet çocukların hiçbir zarara uğramaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

 Engelli çocukların özel olarak korunma ve saygı görme hakkı vardır. Devlet engelli çocukların bakımını, eğitimini sağlayacak kurumları oluşturma sorumluluğuna sahiptir. Engelli çocukların ailelerine her türlü yardım yapılır.

 

​​ Devlet, çocukları koruma ve çocukları kaçırıp onları satan, onları çalıştırmak isteyen kişilerle mücadele etme sorumluluğundadır.

Hiçbir kişi kendi çıkarları için çocukları kullanamaz. Devlet böyle bir duruma karşı her çocuğu korur.

Devletin sahip olduğu imkan ve kaynaklar dahilinde gerekli korumanın sağlanması önceliğimiz olmalı ve bunun için idari kurumlar üzerinde gerekli kamuoyu ve sivil toplum baskısının bizler tarafından sağlanması esastır. Ülke genelinde bölge fark etmeksizin çocuğa yönelik yapılan baskı ve şiddetin önlenmesi, özellikle küçük yaşta evliliğin önüne geçilmesi adına devletin tüm koruma mekanizmaları çalıştırılmalı, Çocuk Hakları Sözleşmesi etkin kılınmalıdır.

Biz; ülkemizde barınan bütün çocukların eşit hakka sahip olduğu, hiçbir din, ırk, dil ayrımcılığına maruz kalmadığı, her çocuğa fırsat eşitliği sunabildiğimiz, ülkenin her ucuna ayrı ayrı ulaşabildiğimiz bir dünya istiyoruz ve bunun için de çabalıyoruz çünkü küçük bir değişim gelecek büyük değişimlerin önünü açacak ve bizim her çocuğa ulaşmamızı, onlara umut aşılamamızı sağlayacaktır. Çocukların eşit imkanlara sahip olduğu, her çocuğun eğitim hakkından faydalandığı, dilendirilmediği, zorla çalıştırılmadığı, küçük yaşta evlendirilmediği, istismar edilmediği bir dünya istiyoruz. Bizim inancımız ve umudumuz var, sizin de var mı? Ne demiştik; “ Bir fidan bir nefes; bir nefes bir dünya!”

Her çocuk eşit, özgür, mutlu ve onurlu bir yaşam hakkına sahiptir. Aksaray Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, çocuklara yönelik her türlü ihmalin, istismarın ve bunların meşrulaştırılmasına yönelik her türlü düzenlemenin karşısında olacağımızı, çocuk haklarının her zaman ve her yerde savunucusu olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna beyan ederiz. Saygılarımızla.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu Olsun.

 

AKSARAY BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU