Bugün, 7 Mart 2021 Pazar
Aksaray nöbetçi eczaneleri

Anestezi teknikerleri resmi görev tanımı ve kadro istiyor!

Anestezi teknikerleri resmi görev tanımı ve kadro istiyor!

Türkiye’de 2021 yılı itibarı ile mezun anestezi teknikerive teknisyeni sayısı 80 bini buldu. Anestezi tekniker ve teknisyenleri bir yandan atama bekliyor diğer yandan ise resmi görev tanımlarının gerçeğe uygun olmasını talep ediyor.

Klinik uygulama ortamında üstlendikleri sorumlulukların karşılığına denk gelen resmi bir görev tanımlarının olmadığını belirten anestezi tekniker ve teknisyenleri, fiilen üstlendikleri sorumlulukların resmi görev tanımlarında yazmadığı için hukuki anlamda savunmasız bırakıldıklarını söylüyorlar. Yeniden düzenlenecek resmî görev tanımına ihtiyaç duyduklarını ifade ediyorlar.

Özellikle Koronavirüs salgını döneminde uzman oldukları konularda daha çok sorumluluk almaya hazır olduklarını belirten anestezi tekniker ve teknisyenleri, başta yoğun bakımlara olmak üzere, atama bekliyor

Anestezi tekniker ve teknisyenleri sitemize bir geri bildirim göndererek yayımlamamızı ve seslerini duyurmamızı istediler. Teknisyen ve teknikerler sitemize "Bizler 80 bin mezunu bulunan, atanamayan ANESTEZİ TEKNİKER VE TEKNİSYENLERİYİZ." başlıklı bir yazı göndererek taleplerini belirttiler.aksarayhaber68.com olarak sitemize gönderilen yazının detaylarını ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.

ANESTEZİ TEKNİKERİ VE TEKNİSYENLERİ MESLEKİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


1- Anestezi tekniker ve teknisyenlerinin resmi görev tanımı bulunmamaktadır. Resmi görev tanımlarının olmaması durumu, hastanelerde faal olarak icra etmek zorunda oldukları uygulamaların, hukuksal geçerliliği olmaması sorununa sebep olmaktadır. Dolayısıyla bizler, her şeyden evvel, resmî görev tanımımızın yapılmasını ve aşağıda belirtildiği şekilde resmiyete geçirilmesini arz ediyoruz. 
Görev Tanımı: Anestezi tekniker ve teknisyenleri ameliyata alınacak hastanın, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı kontrolünde, ameliyat öncesi (preop), ameliyat esnası ve ameliyat sonrası (post-op) takip, uyutma ve uyandırma, solunum değerlerini takip ve kayıt etme, anestezi ile alakalı teknik cihazların kullanım, bakım ve kontrol işlemlerini yürütür. 
Yoğun bakımlardaki ventilatör cihazlarının sorumluluğu anestezi tekniker ve teknisyenlerine aittir ve ventilatör cihazlarına bağlı olan hastaların solunum değerlerini takip ve kayıt eder. Anestezi tekniker ve teknisyenleri ameliyathane, resisütasyon, mavi kod, yoğun bakımlarda endotrakeal entübasyon, nazogastrik sonda takılması, intravenöz kateterizasyon, intravenöz ilaç uygulama, devam eden sedatiflerin ve inotropların takibi, anestezi hekimiyle koordineli şekilde yönetim ve uygulamasında görev alırlar. Bunların yanı sıra dış anestezi uygulamalarında da uzman doktor eşliğinde görev alırlar. Yukarıda bahsi geçen hususların tümü anestezi tekniker ve teknisyenlerinin sorumluluğu altındadır ve dahi görevleridir.
2- Anestezi teknikerleri  olarak 2 yıllık ön lisans programında eğitimini ve öğretimini aldığımız en önemli husus, hasta solunum fizyolojisi, anestezi cihazları ve ventilatörlerdir. Hasta solunumuyla ve ventilatör cihazlarının kullanımı açısından branşımız gereği hemşirelerden bilgi ve uygulama olarak daha donanımlıyız. Ancak yoğun bakımlarda ventilatör cihazları ve hasta solunumları gibi işlemlerle ne yazık ki hemşireler ilgilenmektedir. Bu sorumluluğun tümüyle bizlere verilmesini talep ediyoruz. Zira yoğun bakımlarda kullanılan opioid, sedatif, analjezik ve anestezik ilaçlarının uygulanmasının doğru yapılabilmesi, bu ilaçların uygulandığı hastaların takibinin yine doğru bir şekilde yapılabilmesi, ilaveten gerektiği durumlarda entübasyon işleminin zaman kaybetmeden ve sağlıklı olarak yapılabilmesi, bu hastaların solunum ve genel durum takibinin yapılması, ilaveten hastaların raporlandırılması için anestezi tekniker ve teknisyenlerine zaruri ihtiyaç vardır. Bu sebeple yoğun bakımda kadro açılmasını talep ediyoruz. 
3- Hastanelerin en önemli sağlık personellerinden olan anestezi tekniker ve teknisyenleri her yıl katlanan mezun sayısı ve buna paralel olarak azalan kamuya alımlar sebebiyle 80.000 mezun sayısına ulaştı. 80.000 mezuna göre Anestezi tekniker ve teknisyen alımları yetersiz kalmaktadır. Bu yığılmanın önüne geçilmeli ve daha sağlıklı sayılarla mezun verilmelidir. Üniversite hastaneleri de sözleşmeli alımda isme yönelik talepte bulunmamalı, istenilen belge, çalışma şartlarını vs belli bir kişiye yönelik yapmamalı; anestezi alımlarında daha adil, daha adaletli olmalıdır. Anestezi tekniker mezun sayısı her geçen gün artmaktadır, yapılan atamalar da bunun her geçen gün artacağını göstermektedir. Özellikle özel üniversitelerin mezun sayısının fazla olmasıyla birlikte istihdam sağlama konusunda yetersiz olmaları da bu durumu kanıtlar niteliktedir. Bu durumun önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Üniversiteler ortak bir çalışma yürütüp üniversite kontenjanlarını azaltabilirler. Talebimizin sizler tarafından dikkate alınması sayesinde hem mezun sayısının artması önlenecek, hem de daha nitelikli anestezi teknikeri yetiştirilecek. Komisyonunuzca bu talebimizin yukarıda belirtmiş olduğumuz kurumların iş birliği ile değerlendirilmesini azami önemle arz ederiz