Bugün, 7 Mart 2021 Pazar
Aksaray nöbetçi eczaneleri

Hibe ve kira desteği başvuruları E-devlet üzerinden yapılabilecek

Hibe ve kira desteği başvuruları E-devlet üzerinden yapılabilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkara verilecek doğrudan hibe ve kira desteğine ilişkin, "E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının, en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

Destek programı kapsamında hibe, "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" olmak üzere iki şekilde sağlanacak. Hibe ödemeleri 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak.

3 bin lira hibe desteği verilecek

Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000'er  lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği verilecek.

Kira desteği ödemeleri

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi  sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1.500 lira kira desteği sağlanacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda,iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödemesi yapılacak.

Kimler destek ödemesinden yararlanacak

Yayınlanan tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da açıklandı. 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar hibe ödemelerinden faydalanabilecek.

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir defaya mahsus yararlanabilecek.

Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek.

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekiyor. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu esnaflara destek ödemesi yapılmayacak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan (Belediye VS)benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek.

Hibe ve kira destek başvuruları nasıl yapılacak?

Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr (E-Devlet)internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.

Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.

Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.

Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.

Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak

Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destekleri hayata geçirdiklerini dile getiren Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, şunları kaydetti:
"Dün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek destekler hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla ekonomik açıdan en çok etkilenen esnafımızın kira ve gelir kaybı desteği alması için gerekli yasal altyapı tesis edilmiştir. Konu hakkında başvuru ve destek süreçlerinin nasıl uygulanacağını içeren tebliğimiz de bugün yayımlandı. Destekten yararlanacak ekonomik faaliyet tanımlarını tebliğimiz ile beraber faaliyet alanlarında NACE kodlarıyla birlikte Bakanlığımız web sayfasında bugün yayımlıyor olacağız." 
Bakan Pekcan, söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda yer alan destekleri 3 ay süresince vereceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Esnafımızın mümkün olan en hızlı ve en basit şekilde desteklere başvurabilmesi için gerekli önlemleri alıyor, çalışmaları yürütüyoruz. E-devlet üzerinde yapılacak destek başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için Bakanlık birimlerimiz ve bu süreçteki, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dahil olmak üzere, tüm iş ortaklarımız gerekli teknik altyapıyı tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının, en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz. Tüm bu süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi hususunda, esnaf kuruluşlarımızla yakın iletişim ve iş birliği halinde, esnaf sanatkarlarımızın ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve desteği sağlamaya devam edeceğiz."