Bugün, 16 Nisan 2021 Cuma
Aksaray nöbetçi eczaneleri

Milletvekili Ramazan Kaşlı, 3 ilçe ve yerel gazetelerin sorunlarını meclis kürsüsünde dile getirdi

Milletvekili Ramazan Kaşlı, 3 ilçe ve yerel gazetelerin sorunlarını meclis kürsüsünde dile getirdi

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı,2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin, "Fonlara İlişkin İşlemler" başlığı altında yer alan 11. Madde üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz alarak,Savunma Sanayinde yaşanan gelişmelerin öneminden bahsederek,ABD'nin almış olduğu  ambargo kararını sert bir dille eleştirdi.Kaşlı,"Bugün Amerika’nın uyguladığı her türlü ambargoya karşı dik duruş sergileyen ve sergileyecek olan Savunma Sanayimiz tam bağımsız hedefiyle yoluna devam edecektir."ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Ramazan Kaşlı konuşmasının devamında Ağaçören, Sarıyahşi ve Gülağaç ilçelerinin sorunları ve yerel gazetelerin sıkıntılarını meclis kürsüsünde dile getirdi.

Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın konuşmasının tam metni şu şekilde;

Gazi Meclis’imizi ve Yüce Türk Milleti’ni Saygıyla selamlıyorum.
Değerli Milletvekilleri,
Ülkemiz, özellikle içinde bulunduğu jeo-politik konumu gereği, bağımsızlığını ve milli bütünlüğünü koruyabilmek amacıyla; yüksek askeri kabiliyet gerektiren görevleri icra ederken, gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek güçlü ve modern bir silahlı kuvvetlere ihtiyaç duymaktadır.
Tarihimizde ve günümüzde şanlı devletimize karşı yapılan her hain saldırı; ülkemizde tasarım ve üretim alanlarında yetkin, ulusal kaynakları yüksek seviyede kullanabilen, rekabetçi, yabancı firmalar ile etkin ticari ilişkiler kurabilen bir savunma sanayii oluşumunu zorunlu kılmıştır.
Savunma sanayii projeleri, yüksek teknoloji ürünü oluşturmaya yönelik, sivil sektörlerde kullanılmayan, geliştirilmesi ve tedarik edilmesi yüksek bedelli ve uzunca bir süreye yayılan faaliyetlerdir. 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından da yurt içinde üretilmesi öncelikli olarak ilan edilen bu faaliyetler, hava araçları, savaş gemileri ve zırhlı araçların sistem uyumu; ağ, bilgi, uydu, sensör sistemleri; elektronik harp, füze ve güdüm kontrol konularındaki projelerden oluşmaktadır.
19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Döneminde temeli atılan Türk Savunma Sanayi, Cumhuriyet Dönemi’ne geçilmesiyle birlikte İkinci Dünya Savaşı’na kadar geçen sürede çeşitli kuruluş ve girişimlerle gelişmeye başlamıştır. 
Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD ile kurulan yakın işbirlikleri ve bu ülkenin Türkiye’ye yaptığı yardımlar, savunma sanayimizin gelişiminin önüne geçmiştir. 
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosu Milli bir savunma sanayii yapılanmasının gerekliliğini göstermiş ve bu yönde adımlar atılmaya başlanmıştır. Mevcut durumda Türk Savunma Sanayii ihtiyaçları yurt içinden karşılama oranı % 40 seviyelerinde olup, 72 adet firmanın sektörde faaliyet gösterdiği ancak bu oranın en az % 50 seviyesine çıkarılması gerekmektedir. 
Değerli Milletvekilleri
Büyük Türk Milletinin en önemli fıtratı olan; ekmek kadar, su kadar, nefes almak kadar tabii olan bağımsızlığımız için nice kıyametlere göğüs geren asil soyumuz asırlardır canlarını feda etmekten çekinmemiştir.
Tarihin her devrinde mutlaka düşman sahibi olan, gerek idari gerek iktisadi yaptırımlar uygulanmak istenen Şanlı Türk Milleti yeri geldiğinde asker, yeri geldiğinde bilim insanıdır.‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ düsturuyla bağımsızlık mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tarihe damga vurmuş şanlı bir millettir.
Bugün Amerika’nın uyguladığı her türlü ambargoya karşı dik duruş sergileyen ve sergileyecek olan Savunma Sanayimiz tam bağımsız hedefiyle yoluna devam edecektir.
LİDERİMİZ SAYIN DEVLET BAHÇELİ BEYEFENDİNİN İFADESİYLE;
Türkiye kimden silah alıp almayacağını ona buna soracak değildir. ABD izin ve onay makamı hiç değildir. Aksi tertip, teklif ve telkinler küstahlığın dik alâsıdır.
Sembolümüz olan GÖKBÖRÜ’ yüz biz. 
Tavrımız ve duruşumuz nettir. 
Bulunduğumuz yere göre şekil değiştirmeyiz.
Değerli Milletvekilleri,
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yerli ve millî savunma sanayine dayalı imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasının, geliştirilmesinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini de LİDERİMİZ SAYIN DEVLET BAHÇELİ Beyefendinin şu ifadeleriyle hatırlatıyorum.
“Biz, dünyanın en gözde ve en zorlu coğrafyasında yaşayan bir milletiz. Türkiye’nin jeostratejik konumu, tarihî ve kültürel mirasından doğan yükümlülükleri, bölge ve dünya barışının tesisinde üstleneceği rol, güçlü ve caydırıcı bir savunma sistemi kurmasını ve bunu idame ettirmesini zarurî kılmaktadır. Ülkemiz savunma sanayi konusunda da sevindirici bir mesafe katetmiş; gemi, insansız hava aracı, helikopter ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir.Gücünü, birlik ve beraberliğimiz ile Türk Milleti’ne olan sarsılmaz sevgiden alan bu kutlu yürüyüşümüz; içeriden ya da dışarıdan gelecek her türlü saldırı ve engellemelere rağmen mutlaka amacına ulaşacak 21. yüzyıl inşallah Türk asrı olacaktır. 
 
Sayın Başkan
Kıymetli Milletvekilleri,
Konuşmamın kalan kısmında seçim bölgem ve memleketim olan Aksaray’a bağlı 4 ilçemizin aciliyet arz eden problemlerine de değinmek istiyorum;
Ağaçören; 8 mahallesi, 28 köyü, 2 yaylası bulunan Aksaray’ımızın önemli ilçelerindendir. 2005 yılına kadar görev yapan adliye teşkilatının geri alınmasıyla birlikte son 15 yıldır halkımızın ve bölgemizin adli işlemlerde uzun mesafeler kat etmesine, coğrafi ve ulaşım zorluklarıyla başka ilçelerimizde zaman kaybetmesine neden olmaktadır. Ayrıca Ağaçören’imizin 31 yıldır ilçe olmasına rağmen ilimiz Aksaray’a ulaşım için direk bağlantı yolu bulunmamaktadır. 
Aynı şekilde Ağaçören’le sınır olup aynı güzergâhta bulunan Sarıyahşi ilçemizin de il merkezine direk bağlantı yolu yoktur. Bu yolların bir an önce yapılması vatandaşımızın ulaşım noktasındaki problemlerinin çözümü için oldukça önemlidir.
2017 yılı itibariyle Devlet Su İşleri tarafından yapımına başlanan ve Sarıyahşi sınırları içerisinde yer alan Hirfanlı Baraj Gölünün güneyinde bulunan kasaba ve köylerimizin tarım arazilerini kapsayan sulama projesi hâlâ tamamlanmamıştır. Yaklaşık 62 kilometre uzunluğundaki boru hatları, 10 kilometre uzunluğundaki tahliye kanalları, harita ve uygulama işleri, jeolojik etütler ve pompa istasyonu yapısını kapsayan bu projenin hızlandırılması elzemdir.Güzelyurt ilçemizde Ilısu ve Akyamaç gölet projelerinin ve Aksaray kireçlik mevki Güzelyurt bağlantı yolunun 10 km lik alanının yatırım programına alınması gereklidir. Sulama amaçlı kullanılan Güzelyurt Göleti çevresinde bulunan tesislerle turistlerin ilgi odağı olmasından kaynaklı göletin suyunun korunması önemlidir ve Melendiz çayı ile beslenmesi gerekmektedir.
Ihlara- Derinkuyu arasındaki yolun turizm standartlarına uygun yapılması, Sivrihisar kalesinin turizme kazandırılması ilçenin turizm açısından gelişmesine katkı sağlayacaktır. Gülağaç ilçemizin Aksaray merkeze uzak olması sebebiyle özellikle ilçeye bağlı köyde yaşayan hemşerilerimiz açısından acil durumlarda risk oluşmaması için kadın doğum uzmanı verilmesi aciliyet arz etmektedir.İlçemizin devlet hastanesinde bulunan röntgen cihazının vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaması sebebiyle yeni röntgen cihazı talep edilmiş fakat hâlâ gelmemiştir. Bununla birlikte ilçe hastanemizin acil bölümü ikinci katta olup dünyanın ve ülkemizin salgınla uğraştığı şu zamanlarda acil bölümünün giriş katına alınmasının hızlandırılması gerekmektedir. Ayrıca Gülağaç tapu kadastrodaki memur eksikliği nedeniyle işlemler yaklaşık 3 ay sürmekte ve bu durum vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi 2023 yılı lider ülke imajına sahip Türkiye’miz için önemli adımlardan biri olacağı aşikârdır.
Konuşmamın sonunda; tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından etkilenen mesleklerden biri olan ve bizlerin sesini hemşerilerimize duyuran yerel medya ve gazete sektörünün sorunlarına da değinmek istiyorum. 
Özellikle gazete sektörünün kâğıt, boya ve diğer maliyetleri artmışken gazete satışı,  reklam gelirleri ve resmi ilan gelirleri düşmüştür. 
Personel maaşı, sigorta pirimi ve stopajına yetmeyen resmî ilan gelirleri, gazetelerin ekonomik yönden çökmesine sebep olmuştur. 
Bu nedenle yerel basın ve gazetelerin pandemi döneminde hükümetimizin vereceği daha güçlü bir desteğe ihtiyacı vardır.
 
2021 yılı Bütçemiz ile birlikte yeni yılın da ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor,
Genel Kurulu Saygıyla Selamlıyorum.