Bugün, 16 Nisan 2021 Cuma
Aksaray nöbetçi eczaneleri

TOKİ, Aksaray'da açık artırma yöntemi ile konut satışı yapacak

TOKİ, Aksaray'da açık artırma ile konut satışı yapacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yayımlanan yeni açık artırma ilanı ile aralarında Aksaray, Ankara, Adana, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve İzmir gibi çok sayıda ilde emsal fiyatlarının çok daha altına ucuz fiyatlarla satışa sunulacak konutlar duyuruldu.

TOKİ 17 Aralık 2020 tarihinde düzenleyeceği açık artırma ile satış ihalesi için yeni duyuru yayımladı. Yayımlanan satış ilanında farklı illerde yer alan 79 proje için açık artırma yöntemi ile satış yapılacağı duyuruldu.

Yapılan duyuruda Aksaray merkezde 19 konut, Sultanhanı ilçesinde 10 konut ve Güzelyurt ilçesinde 3 ticaret merkezi açık artırma yöntemi ile satışa çıkaracak.

TOKİ idaresi mülkiyetinde bulunan toplamda 240 adet taşınmaz 17 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunuldu.

Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecek.


Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile 02-17 Aralık tarihlerinde kabul edilecek.

Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecek.
Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecek.


BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK


Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.
- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,
- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,
- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;
muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,
muhammen bedeli 100.000 - 499.999.- TL’ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,
muhammen bedeli 500.000 – 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL, 
 katılım teminatı ödemek zorunda olacak.
- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale 
bedelini ödemeye, tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,
- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile 
imza sirküleri.
(Alıcılar başvuru sırasında “Açık Artırma Satış Şartnamesi”ni imzalayacaklardır.)


ÖDEME KOŞULLARI:
 Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır. 
 Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; Taşınmazlar mevcut 
durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş 
sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır.
 Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, vadeli işyeri satışları Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden 
sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin 
başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere 
yayılarak, peşin işyeri satışları ile konutların satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir.
 Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir.
 Vadeli İşyeri/konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve 
Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak 
hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, söz konusu satışlar ile ilgili ilk artış uygulaması Temmuz 2021 tarihinde 
realize edilecektir.

 Vadeli satışlarda belirlenen peşinat oranları asgari oranlar olup, dileyen alıcılar kredilendirilen 
borç bakiyelerini düşürebilmek amacıyla satış tarihinde ek peşinat ödemesi hakkına sahiptir.
Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Bu çerçevede, tekliflerin İdareye iletilmesi aşamasında alıcı adaylarının, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin KDV Hariç satış bedeli üzerinden alınan %2 (yüzdeiki) + KDV (%2 komisyon bedelinin %18’i) oranındaki komisyon bedelini yatırması gerekmektedir.
Ayrıca, sözleşmeden doğan Banka Komisyonu alıcıya aittir.
SATIŞ TAKVİMİ:
*BAŞVURU ALINMASI (BAŞVURU BEDELİNİN 
YATIRILMASI) 02 Aralık – 17 Aralık 2020


AÇIK ARTIRMA 17 Aralık 2020
ALICI OLAMAYANLARIN TEMİNATLARININ 
İADE İŞLEMLERİ 24 Aralık 2020


SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI İhale onayından sonra ayrıcabildirilecektir.
 17 Aralık 2020 tarihlerinde de (açık artırma gününde) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk 
Bankası A.Ş.’ye başvuru yapmak imkan dahilindedir.
AÇIK ARTIRMA YERİ VE SAATİ:
Yer: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / ANKARA, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans 
Salonu Halkalı / İSTANBUL ve İnternet bağlantıları ile 17 Aralık 2020 Perşembe günü 
konutlar saat 11.00’de işyerleri saat 15.00’de 
Ayrıntılı Bilgi ve Fiyatlar için…
Tel: 0212 608 15 00 www.emlakyonetim.com.tr